Υπηρεσίες

Άδειες - μελέτες

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την έκδοση αδειών δόμησης.
 
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Οικοδομικές άδειες
 • Άδειες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Φωτορεαλιστική απεικόνιση 

Άδειες - μελέτες

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την έκδοση αδειών δόμησης.
 
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Στατικές μελέτες
 • Τοπογραφικά διαγράμματα
 • Οικοδομικές άδειες
 • Άδειες λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Ενεργειακές μελέτες
 • Φωτορεαλιστική απεικόνιση