Υπηρεσίες

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Σύμφωνα με το νόμο 3661/2008, από τις αρχές του 2011 απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης  με επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.

Η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης έχει διάρκεια 10 έτη και απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • για όλα τα νεόδμητα ή πλήρως ανακαινιζόμενα κτίρια
 • για κάθε πώληση ή αγορά ακινήτου ή τμήματος ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα)
 • για κάθε ενοικίαση ακινήτου ή τμήματος ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα)

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται από εξειδικευμένο μηχανικό (ενεργειακός επιθεωρητής) και αποτελεί αναγνωρισμένο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση, η ενεργειακή κατηγορία καθώς επίσης οι συστάσεις και το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες μηχανικού:

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων εγγραφών - δικαιολογητικών
 • Επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ηλεκτρονική καταγραφή μέσω λογισμικού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού και ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι:

 • Οικοδομική άδεια
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς (συμβόλαιο)
 • Στοιχεία Ιδιοκτήτων
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 • Μελέτη θερμομόνωσης, αν υφίσταται
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα, αν υφίσταται
 • Παραστατικά ενεργειακών καταναλώσεων (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο), αν υπάρχουν

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Σύμφωνα με το νόμο 3661/2008, από τις αρχές του 2011 απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης  με επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.

Η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης έχει διάρκεια 10 έτη και απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • για όλα τα νεόδμητα ή πλήρως ανακαινιζόμενα κτίρια
 • για κάθε πώληση ή αγορά ακινήτου ή τμήματος ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα)
 • για κάθε ενοικίαση ακινήτου ή τμήματος ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα)

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται από εξειδικευμένο μηχανικό (ενεργειακός επιθεωρητής) και αποτελεί αναγνωρισμένο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση, η ενεργειακή κατηγορία καθώς επίσης οι συστάσεις και το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες μηχανικού:

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων εγγραφών - δικαιολογητικών
 • Επί τόπου αυτοψία του ακινήτου και καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων
 • Ηλεκτρονική καταγραφή μέσω λογισμικού του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού και ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι:

 • Οικοδομική άδεια
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς (συμβόλαιο)
 • Στοιχεία Ιδιοκτήτων
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 • Μελέτη θερμομόνωσης, αν υφίσταται
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα, αν υφίσταται
 • Παραστατικά ενεργειακών καταναλώσεων (ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρέλαιο), αν υπάρχουν