Υπηρεσίες

Κατασκευές

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιρίων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανικά κτίρια κ.α.), έχοντας ως βασικό κριτήριο την ικανοποίηση των επιθυμιών σας και την εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Σας προτείνουμε ιδέες και λύσεις που συμβαδίζουν με την εποχή αλλά πρωτίστως με την προσωπικότητά σας.

Στις κατασκευές μας υλοποιούμε με ακρίβεια όλα όσα προβλέπουν οι εγκεκριμένες μελέτες των αντίστοιχων αδειών δόμησης. Ακολουθούμε τους νέους κανονισμούς και τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας και της τεχνικής. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα συνεργεία για τα οποία εγγυόμαστε για την τεχνογνωσία τους και την αξιοπιστία τους. Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας υλικά και τηρούμε το χρονικό διάγραμμα των συμφωνιών μας.

Στόχος του τεχνικού μας γραφείου είναι το ιδανικό αποτέλεσμα το οποίο θα σας εκφράζει απόλυτα και θα είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής

Κατασκευές

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιρίων (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, βιομηχανικά κτίρια κ.α.), έχοντας ως βασικό κριτήριο την ικανοποίηση των επιθυμιών σας και την εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Σας προτείνουμε ιδέες και λύσεις που συμβαδίζουν με την εποχή αλλά πρωτίστως με την προσωπικότητά σας.

Στις κατασκευές μας υλοποιούμε με ακρίβεια όλα όσα προβλέπουν οι εγκεκριμένες μελέτες των αντίστοιχων αδειών δόμησης. Ακολουθούμε τους νέους κανονισμούς και τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας και της τεχνικής. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα συνεργεία για τα οποία εγγυόμαστε για την τεχνογνωσία τους και την αξιοπιστία τους. Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας υλικά και τηρούμε το χρονικό διάγραμμα των συμφωνιών μας.

Στόχος του τεχνικού μας γραφείου είναι το ιδανικό αποτέλεσμα το οποίο θα σας εκφράζει απόλυτα και θα είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής