Εταιρία

Το τεχνικό γραφείο Πανταζίδης Παναγιώτης & Συνεργάτες, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, στην ανακαίνιση διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων και στην παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού.

Ο Πανταζίδης Παναγιώτης, πολιτικός  μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης.

Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία έργων, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αλλά και ως μέριμνα την εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργικών αναγκών, συνεργαζόμαστε με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και με έμπειρα και αξιόπιστα συνεργεία.

  • Ενημερωνόμαστε συνεχώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υλικών
  • Εξασφαλίζουμε τη δημιουργία έργων με υψηλή αισθητική και τεχνική αρτιότητα
  • Συνδυάζουμε άριστα χρόνο, κόστος και ποιότητα σε κάθε έργο
  • Στοχεύουμε στη δημιουργία σχέσεων αμφίδρομης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης
Χτίζουμε για εσάς μαζί με εσάς

Με εκτίμηση,

Πανταζίδης Παναγιώτης
Πολιτικός μηχανικός

Το τεχνικό γραφείο Πανταζίδης Παναγιώτης & Συνεργάτες, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων, στην ανακαίνιση διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων και στην παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού.

Ο Πανταζίδης Παναγιώτης, πολιτικός  μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπροσωπεί τη δεύτερη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης.

Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία έργων, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αλλά και ως μέριμνα την εξυπηρέτηση των καθημερινών λειτουργικών αναγκών, συνεργαζόμαστε με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και με έμπειρα και αξιόπιστα συνεργεία.

  • Ενημερωνόμαστε συνεχώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υλικών
  • Εξασφαλίζουμε τη δημιουργία έργων με υψηλή αισθητική και τεχνική αρτιότητα
  • Συνδυάζουμε άριστα χρόνο, κόστος και ποιότητα σε κάθε έργο
  • Στοχεύουμε στη δημιουργία σχέσεων αμφίδρομης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης
Χτίζουμε για εσάς μαζί με εσάς

Με εκτίμηση,

Πανταζίδης Παναγιώτης
Πολιτικός μηχανικός