Υπηρεσίες

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων. Διεκπεραιώνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος ολόκληρη την διαδικασία συλλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συντάσσοντας μελέτες και σχεδιαγράμματα και διεκπεραιώνοντας τις διαδικασίες στις απαραίτητες  υπηρεσίες (Υπηρεσία Δόμησης, Δήμος, Υγειονομικό, Πυροσβεστική).

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων. Διεκπεραιώνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος ολόκληρη την διαδικασία συλλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συντάσσοντας μελέτες και σχεδιαγράμματα και διεκπεραιώνοντας τις διαδικασίες στις απαραίτητες  υπηρεσίες (Υπηρεσία Δόμησης, Δήμος, Υγειονομικό, Πυροσβεστική).