Υπηρεσίες

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Βασικά κριτήρια για την ένταξη ενός κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα είναι:

 • Να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση  2100€/τ.μ.
 • Να έχει  καταταχθεί σύμφωνα με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων και επιχορήγησης:

 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20000€. Κίνητρο αυτής της κατηγορίας είναι η λήψη άτοκου δανείου 30% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 60000€. Κίνητρο αυτής της κατηγορίας είναι η λήψη άτοκου δανείου 65% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 60000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 80000€. Κίνητρο αυτής της κατηγορίας είναι η λήψη άτοκου δανείου 85% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα και την τελική εκταμίευση του ποσού είναι το ακίνητο να θωρακιστεί ενεργειακά, που σημαίνει αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή κατά 30% της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου αναφοράς.

Επιλέξιμες εργασίες του προγράμματος είναι:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Βασικά βήματα υλοποίησης:

 • Προέγκριση δανείου (έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του ωφελούμενου)
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση πρώτου Π.Ε.Α.
 • Υποβολή αίτησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Υπαγωγή αίτησης και υπογραφή δανειακής σύμβασης
 • Εκταμίευση προκαταβολής
 • Υλοποίηση των παρεμβάσεων
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση δεύτερου Π.Ε.Α.
 • Κατάθεση δικαιολογητικών και εκταμίευση συνολικού ποσού

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ΄ οίκον αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο προκειμένου να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το ακίνητό μας. Αντίθετα όμως αποτελεί και ένα πολύπλοκο εργαλείο λόγω της γραφειοκρατίας και της εξειδίκευσης σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας αναλάβει πολλές φορές το ρόλο του συμβούλου έργου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την εμπειρία και την ικανότητα να αναλάβει για εσάς πλήρως όλη αυτήν την διαδικασία χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου.

Τα πλεονεκτήματα από την συνεργασία με το γραφείο μας είναι:

 • Δυνατότητα διενέργειας πρώτης και δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης
 • Πλήρης ενημέρωση του προγράμματος
 • Εξασφάλιση συνεργασίας με την τράπεζα και ταχύτητα έγκρισης δανείου
 • Δυνατότητα υλοποίησης όλων των επιλέξιμων παρεμβάσεων μέσω εξειδικευμένων συνεργείων και προμηθευτών, με επί τόπου επίβλεψη του έργου

Κερδίζετε επομένως χρόνο  στην εύρεση συνεργείων και προμηθευτών, αποφεύγετε τον κίνδυνο να συνεργαστείτε με μη εξειδικευμένα συνεργεία και έχετε την πλήρη καθοδήγηση μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Βασικά κριτήρια για την ένταξη ενός κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα είναι:

 • Να βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση  2100€/τ.μ.
 • Να έχει  καταταχθεί σύμφωνα με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες κινήτρων και επιχορήγησης:

 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Α1: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 20000€. Κίνητρο αυτής της κατηγορίας είναι η λήψη άτοκου δανείου 30% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 70% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Α2: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 60000€. Κίνητρο αυτής της κατηγορίας είναι η λήψη άτοκου δανείου 65% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 35% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού
 • Ωφελούμενοι κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 60000€ ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 80000€. Κίνητρο αυτής της κατηγορίας είναι η λήψη άτοκου δανείου 85% σε συνδυασμό με επιχορήγηση 15% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη του ακινήτου στο πρόγραμμα και την τελική εκταμίευση του ποσού είναι το ακίνητο να θωρακιστεί ενεργειακά, που σημαίνει αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή κατά 30% της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου αναφοράς.

Επιλέξιμες εργασίες του προγράμματος είναι:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

Βασικά βήματα υλοποίησης:

 • Προέγκριση δανείου (έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του ωφελούμενου)
 • Διενέργεια πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση πρώτου Π.Ε.Α.
 • Υποβολή αίτησης σε συνεργαζόμενη τράπεζα και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Υπαγωγή αίτησης και υπογραφή δανειακής σύμβασης
 • Εκταμίευση προκαταβολής
 • Υλοποίηση των παρεμβάσεων
 • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση δεύτερου Π.Ε.Α.
 • Κατάθεση δικαιολογητικών και εκταμίευση συνολικού ποσού

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ΄ οίκον αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο προκειμένου να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το ακίνητό μας. Αντίθετα όμως αποτελεί και ένα πολύπλοκο εργαλείο λόγω της γραφειοκρατίας και της εξειδίκευσης σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης. Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας αναλάβει πολλές φορές το ρόλο του συμβούλου έργου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την εμπειρία και την ικανότητα να αναλάβει για εσάς πλήρως όλη αυτήν την διαδικασία χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου.

Τα πλεονεκτήματα από την συνεργασία με το γραφείο μας είναι:

 • Δυνατότητα διενέργειας πρώτης και δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης
 • Πλήρης ενημέρωση του προγράμματος
 • Εξασφάλιση συνεργασίας με την τράπεζα και ταχύτητα έγκρισης δανείου
 • Δυνατότητα υλοποίησης όλων των επιλέξιμων παρεμβάσεων μέσω εξειδικευμένων συνεργείων και προμηθευτών, με επί τόπου επίβλεψη του έργου

Κερδίζετε επομένως χρόνο  στην εύρεση συνεργείων και προμηθευτών, αποφεύγετε τον κίνδυνο να συνεργαστείτε με μη εξειδικευμένα συνεργεία και έχετε την πλήρη καθοδήγηση μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ